ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Специјални резерват природе „Царска бара“, проглашен зараженим и угроженим подручјем од заразне болести Авијарна инфлуенца код дивљих птица
Ветеринарске инспекције Средњебанатског и Јужнобачког  управног округа, прогласиле су подручје Специјални резерват природе „Царска бара“, општина/град Зрењанин, Средњебанатски управни округ, зараженим и угроженим од заразне болести АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА КОД ДИВЉИХ ПТИЦА – изазвана високо патогеним сојем вируса Х5Н1.


На основу Решења Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, подручје у полупречнику од 3 километра од жаришта на локацији Специјални резерват природе „Царска бара“, општина/град Зрењанин, Средњебанатски управни округ, проглашава се ЗАРАЖЕНИМ и обухвата насељено место Перлез, на територији града Зрењанина а подручје у полупречнику од најмање 10 километра од жаришта на локацији Специјални резерват природе „Царска бара“, град Зрењанин, Средњебанатскии управни округ, проглашава се УГРОЖЕНИМ и обухвата насељена места: Бело Блато, Фаркаждин, Книћанин, Стајићево, Лукино Село, Ечка и Зрењанин, у општини/граду Зрењанину као и насељено место Тител у општини Тител од заразне болести АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА КОД ДИВЉИХ ПТИЦА – изазвана високо патогеним сојем вируса Х5Н1.


На ЗАРАЖЕНОМ подручју, ради сузбијања и искорењивања болести, спроводиће се законом предвиђене мере и то: попис газдинстава и клинички преглед живине и птица, клинички преглед живине и птица са интензивном живинарском производњом, примена биосигурносних мера на газдинствима, забрана окупљања живине и птица на сајмовима, изложбама и пијацама, забрана лова пернате дивљачи, забрана промета приплодних јаја из зараженог подручја, забрана промета живинског меса, меса пернате дивљачи и производа од живинског меса са зараженог подручја као и изношење стајњака. Сличне мере, спроводиће се и на  УГРОЖЕНОМ подручју.Решење о проглашењу ЗАРАЖЕНОГ и УГРОЖЕНОГ подручја, донето је због угинућа лабудова у Специјалном резервату природе „Царска бара“, општина Зрењанин, које је пријављено надлежној ветеринарској инспекцији 04.12.2023.године, а која је извршила узорковање. У лабораторији Научног института за ветеринарство „Нови Сад“, у НовомСаду, дијагностичким испитивањем, утврђено је присуство генома  вируса Авијарне инфлуенце.


Решење Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, може се видети овде

sr_RSSerbian