ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Градоначелник расписао трећи конкурс за економско оснаживање предузетница у нашем граду – из градског буџета издвојено 5 милиона динара
Градоначелник Симо Салапура расписао је конкурс за доделу бесповратних средстава за економско оснаживање жена и подстицање развоја женског предузетништва кроз финансијску подршку у пословању на територији града Зрењанина за 2023. годину.За ту намену из градског буџета издвојено је 5 милиона динара. Ово је трећи пут да је расписан такав конкурс, први је расписан 2021. године када је било опредељено 2 милиона и када је потписано 12 уговора, а затим, други пут прошле године када је због већег интересовања износ увећан на 5 милиона динара и када је потписан уговор са 25 корисница.


Општи циљ је системско унапређење предузетништва међу женама, директна подршка реализацији њихових предузетничких идеја, као и развој предузетничких способности и капацитета код жена.


Крајњи циљ Програма је повећање свести о важности женског предузетништва, као и остваривање значајније улоге жена предузетница на тржишту рада кроз развој њиховог пословања, запошљавање већег броја људи и остваривање већих и одрживих прихода.


Средства су намењена за субвенционисање трошкова за улагање у набавку машине/опреме/ специјализованог алата, као и за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала. Како се у тексту Јавног позива наводи, средства се одобравају за набавку машине/опреме/ специјализованог алата у висини од најмање 50 хиљада динара до највише 200 хиљада динара, односно до 75 одсто куповне вредност, док се за набавку репроматеријала одобравају средства у висини од најмање  30 хиљада динара до највише 150 хиљада динара, такође до 75 одсто куповне вредности. Под набавком машине/опреме/ специјализованог алата се подразумева производна машина/опрема / специјализовани алат  и машина/опрема / специјализовани алат укључен у производни процес. Машина/опрема/ специјализовани алат који је предмет субвенције мора бити нов и у складу са делатношћу привредног субјекта и намењен за професионалну употребу.


Под набавком репроматеријала подразумева се набавка сировина и полупрерађевина које треба прерадити или дорадити до коначног производа, који мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта.


Предвиђено је да један привредни субјекат може на овом позиву учествовати само са једном пријавом и дозвољава се да конкурише за обе намене, али тако да износ додељених средстава не прелази максимални износ од 200 хиљада динара.


Право за подношење пријаве имају мали и микро привредни субјекти и предузетнице са седиштем на територији града Зрењанина и који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре пре 1. октобра ове године.


Рок за предају документације је 17. новембар ове године, а сви детаљи као и текст конкурса доступан је на интернет страници града Зрењанина.


Град Зрењанин

sr_RSSerbian