ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
17 милиона евра уложено у гасоводну мрежу на територији града Зрењанина у 2022. години

У Извештају о реализацији годишњег Програма пословања ЈП „Србијагас“ у периоду 01.01-31.12.2022, који је урађен након израде финансијских извештаја за прошлу пословну годину,  Служба за односе с јавношћу и маркетинг тог предузећа саопштила је  да је у 2022. настављена изградња енергетских објеката и прикључних гасовода широм Републике Србије, а највећа улагања извршена су у гасоводе Александровац-Тутин, Београд-Ваљево-Лозница и гасификацију Земуна, Сремске Митровице, Зрењанина и других градова.



Пројекат гасификације на територији Града Зрењанина достигао је вредност од 17 милиона евра и обухватио је радове у девет насељених места, као и на магистралним трасама гасовода између њих.

Мрежа је изграђена у свим насељеним местима у којима је није било: Книћанину, Ченти, Фаркаждину, Белом Блату, Томашевцу, Орловату, Тарашу, Јанковом Мосту и Перлезу. Међумесна мрежа обухватила је гасоводе Ботош-Томашевац-Орловат-Фаркаждин, у дужини 22,3 км, Елемир-Тараш-Елемир-Јанков Мост од 20,8 км, као и 8 километара дугу викенд зону код Перлеза. У оквиру пројекта изграђено је и десет мерно-регулационих станица, а њим је регулисано и снабдевање гасом индустријске зоне “Југоисток” у Зрењанину.

Извор-Град Зрењанин
sr_RSSerbian