ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Расписани локални избори- увид у јединствени бирачки списак

Председница Скупштине Србије Ана Брнабић расписала је јуче изборе за одборнике 66 јединица локалне самоуправе, међу којима је и град Зрењанин.  Расписани су избори и за одборнике београдских и нишких општина. Избори ће се одржати 2. јуна 2024. године.


На основу члана 14. став 1. и члан 21. Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', бр. 104/09 и 99/11) и тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22), Градска управа града Зрењанина
ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Део Јединственог бирачког списка за територију града Зрењанина, изложен је у седишту Градске управе града Зрењанина, ул. Трг слободе, бр. 10, канцеларија бр. 13.
Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеве за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем на територији града Зрењанина могу поднети Градској управи у времену од 08,00 до 14,30 часова сваког радног дана и суботом од 08,00 до 13,00 часова, најкасније до дана закључења бирачког списка 17.05.2024. године.

Након закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора, упис бирача у бирачки списак врши Министарство надлежно за послове управе. Захтев за промене у бирачком списку може се поднети непосредно надлежном Министарству или Градској управи.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Посебно се позивају грађани са пребивалиштем на територији града Зрењанина, који ће  до 02.06.2024. године  стећи пунолетство, самим тим и бирачко право, да изврше увид у бирачки списак и по потреби захтевају неопходне промене у бирачком списку уз потребне доказе.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке градске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита податка о личности.


Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне
самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.


Град Зрењанин
sr_RSSerbian