ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Расписан Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима односно пословима домаће радиности
У Зрењанину је расписан Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2024. години.


У питању је други по реду овакав конкурс у 2024. години   и за ту намену из градског буџета издвојено је 2 милиона динара, као што је то био случај и прошле године . Како се наводи у тексту конкурса, циљ је унапређење и очување процеса производње на начин који не угрожава традиционалну технологију карактеристичну за уметнички или стари занат или посао домаће радиности, затим повећање конкурентности и развој предузетништва на територији града Зрењанина.Такође, предвиђеним мерама даје се подршка опстанку, ревитализацији и заштити старих и уметничких заната.


Средства су намењена: - за субвенционисање трошкова за улагање у набавку машине/опреме/ специјализованог алата за обављање послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, - за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала, - рачунара и рачунарске опреме.Средства се одобравају: 1. за набавку машине/опреме/ специјализованог алата у висини од најмање 50.000,00 динара до највише 200.000,00 динара, односно до 75% од фактурне (куповне) вредности са ПДВ-ом и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације, обуке за коришћење и сл. 2. за набавку репроматеријала у висини од најмање 30.000 динара до највише 200.000 динара, односно до 75% од фактурне (куповне) вредности са ПДВ-ом и без зависних трошкова превоза и сл. 3. за набавку рачунара и рачунарске опреме у висини од најмање 50.000,00 динара до највише 200.000,00 динара, односно до 75% од фактурне (куповне) вредности са ПДВ-ом и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације, обуке за коришћење и сл.


Износ одобрених средстава може бити и мањи од износа тражених средстава. Један привредни субјект може на овом позиву учествовати само са једном пријавом и дозвољава се да конкурише за највише две намене, али тако да износ додељених средстава не прелази максимални износ од 200.000,00 динара. Финансијска помоћ се додељује корисницама једнократно и неповратно.


Рок за пријаву је 23. април 2024. године, а све додатне информације доступне су на сајту Града Зрењанина у делу огласи и конкурси.

sr_RSSerbian