ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
До 200 хиљада динара за вантелесну оплодњу

Савет за здравље општине Нови Бечеј расписао је јавни позив за остваривање права на једнократну помоћ за вантелесну и биомедицински потпомогнуту оплодњу у 2024. години.Средства на име суфинансирања трошкова вантелесне оплодње се могу доделити истом пару само једном у току календарске, односно буџетске године и то у износу до 200 хиљада динара по захтеву. Право на финансијску помоћ брачни парови остварују за анализе, интервенције и поступке по препоруци лекара специјалисте у процесу и припреми вантелесне и биомедицински потпомогнуте оплодње под условом:


- да пар има држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији општине Нови Бечеј најмање годину дана пре дана подношења захтева;


- да пар испуњава медицинске критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља, за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију;


- да пар, по одлуци Комисије за биомедицински потпомогнуту оплодњу, не испуњава услове за укључивање у Програм вантелесне оплодње који финансира Републички фонд за здравствено осигурање, у погледу броја покушаја вантелесне оплодње, пола или година старости женског партнера или трошкова лечења и трошкова других медицинских процедура који нису обухваћени у потпуности, или су делимично обухваћени обавезним здравственим осигурањем преко републичког фонда, већ су парови принуђени да их сносе из личних средстава;


- као и да жена у моменту подношења захтева није навршила 47 година живота. Захтев за доделу финансијске помоћи за вантелесну и биомедицински потпомогнуту оплодњу мора бити својеручно потписан од стране оба партнера. Уз захтев се прилаже:


- извод из матичне књиге венчаних или изјава од стране два сведока да пар живи заједно у ванбрачној заједници оверена код нотара;


- уверења о држављанству Републике Србије; - уверење о пребивалишту пара и фотокопије личних карата;


- предрачун здравствене установе која ће вршити поступак;


- фотокопију медицинске документације и лабораторијских налаза које захтева и Републичка стручна комисија Министарства здравља, за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију;


- потврду Републичког фонда за здравствено осигурање - Филијале у Зрењанину да пар не испуњава услове за укључивање у Програм који финансира Републички фонд за здравствено осигурање Захтев се подноси на писарници Општинске управе у Новом Бечеју, уз пратећу документацију, у затвореној коверти, са обавезном назнаком „Н/Р Председнику


- Захтев за финансијску помоћ за вантелесну и биомедицински потпомогнуту оплодњу“.


Јавни позив је отворен до утрошка средстава.


Новибечеј.рс  

sr_RSSerbian