ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Расписан Конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима Града Зрењанина за школску 2023/2024. годину
На основу Статута града Зрењанин, Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину и Правилника о ученичким и студентским стипендијама града Зрењанина, градоначелник Симо Салапура расписао је Конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима Града Зрењанина за школску 2023/2024. годину.


Град Зрењанин додељује стипендије ученицима средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и студентима високошколских установа чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина, који имају држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији града Зрењанина. Конкурс је отворен до 29. фебруара 2024. године.


Право на ученичку/студентску стипендију по одредбама Правилника има ученик/студент који није остварио право на ученичку/студентску стипендију на основу конкурса које расписује и спроводи Министарство просвете Републике Србије и која се исплаћује из буџета Републике Србије. Висина месечне стипендије која се додељује ученицима средњих школа износи 8.100,00 динара, а висина месечне стипендије која се додељује студентима износи 13.000,00 динара и исплаћују се у 10 (десет) рата, док ће динамика исплате бити у складу са расположивим средствима у буџету.


Поступак спровођења Конкурса обавља Комисија за доделу финансијске подршке ученицима средњих школа и студентима са територије града Зрењанина, а пријаве на Конкурс са потребном документацијом се предају на писарници Градске управе града Зрењанина (канцеларија бр. 53) или се поштом достављају на адресу: Град Зрењанин Одељење за друштвене делатности - Конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима са територије града Зрењанина - Трг слободе бр. 10 Зрењанин 


Додатне информације у вези Конкурса могу се добити сваког радног дана у Одељењу друштвених делатности Градске управе града Зрењанина, канцеларија бр. 10, или путем телефона 315 0183.

sr_RSSerbian