ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Потписивање уговора о стипендирању студената у општини Апатин
У петак, 22. децембра 2023. године, у великој сали Скупштине општине Апатин, Српских владара 29, биће потписивање уговора о стипендирању са студентима који су на основу Oдлуке о додели стипендија број 67-117/2023-IV/03 од 13.12.2023. године, а по конкурсу објављеном дана 10.11.2023. године, остварили право на стипендију општине Апатин.


Студенти прве године основних студија и студенти докторских студија склапају уговоре о стипендирању са почетком у 17,00 часова. Студенти од друге године основних студија до друге године мастер академских студија склапају уговоре о стипендирању са почетком у 18,00 часова.


Приликом потписивања уговора мора се доставити тачан број текућег рачуна, као и назив банке код које ће бити извршена исплата стипендије од стране општине Апатин. Сви студенти који су остварили право на студентску стипендију на основу Oдлуке о додели стипендија број 67-117/2023-IV/03 од 13.12.2023. године, морају присуствовати склапању уговора о стипендирању и исти ће да потпишу лично.


Општина Апатин

sr_RSSerbian