ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Анкетирање корисника о квалитету услуга ЈКП “Пијаце и паркинзи”

На основу Закона о комуналним делатностима и одговарајућим одлукама Града Зрењанина, јавна комунална предузећа су у обавези да омогуће грађанима, корисницима њихових услуга, да се изјасне о квалитету пружања комуналних услуга. Овакве анкете први пут су реализоване у 2020. години.

Јавно комунално предузеће “Пијаце и паркинзи” позива грађане да учествују у анкети која ће бити спроведена у периоду од 15. новембра до 16. децембра 2023. године.

Анкете се налазе на сајту ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанину (www.pijaceiparkinzizr.rs), у делу “Пијаце” и делу “Паркинзи”.


Дајући одговоре на постављена питања, прикупљају се подаци и информације корисника, који су од значаја за сагледавање потреба корисника пијачних услуга и услуга паркирања и предузимања даљих активности у овој области.

Мишљење грађана, истичу у том предузећу, је веома важно. Одговоре које добију ће размотрити, као и исказане предлоге и ставове, ради изналажења најбољих решења када је у питању квалитет вршења услуга од стране ЈКП “Пијаце и паркинзи”.
sr_RSSerbian