ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
За јачање конгресног туризма у АП Војводини 10 милиона динара
Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић представио је данас нови јавни конкурс за организовање манифестација, односно за одржавање конгреса.


Укупан износ средстава опредељених за ову намену је 10 милиона динара, a сам конкурс је отворен до 18. новембра 2023. године. Средства су предвиђена за организацију конгреса као врсте манифестације који се одржавају на територији АП Војводине од 1. новембра 2023. године до 31. октобра 2024. године.   Секретаријат на овај начин пружа подршку удружењима грађана која се баве унапређењем туристичке понуде и организују конгресе, афирмацијом конгресног туризма као значајног фактора развоја туризма у АП Војводини, подизањем професионалних стандарда конгресног туризма и побољшањем конгресно-туристичке понуде уз позиционирање Војводине као пожељне дестинације.


  „По први пут у овом мандату расписујемо конкурс за подршку конгресним манифестацијама. Он се од конкурса за манифестације, за који смо определили око 90 милиона динара, разликује по томе што има за циљ подршку том специфичном виду организација конгреса, како бисмо вратили конгресни туризам на оно место где се налазио пре короне. Имајући у виду да су Београд, Златибор и Врњачка Бања предводници те врсте туризма, идеја нам је да се Нови Сад, Суботица, али и мања места профилишу као дестимације где се могу организовати квалитени конгреси“, истакао је Иванишевић и додао да су конгреси важни јер се ради о вишедневним манифестацијама, као и о већем броју ноћења, а циљ је да туристи проведу што више времена у месту где се одржава конгрес.  


Иванишевић је нагласио да су организатори у обавези да конгрес организују на територији Војводине, те да се бесповратна средства додељују у износу од најмање 200.000 динара до највише 2.000.000 динара са ПДВ-ом, а да се поред средстава предвиђених правилником, прихватају и трошкови предавача, овлашћених преводилаца, као и транспорта и изнајмљивања превозних средстава за организовање туристичког обиласка Војводине за учеснике конгреса.  


Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана и друге непрофитне институције уписанe у регистар Агенције за привредне регистре са активним статусом, са седиштем на територији АП Војводине пре 1. јануара 2023. године, које својим програмима афирмишу и подстичу циљеве конкурса, односно конгресни туризам.  


Влада Војводине

sr_RSSerbian