ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Обавештење о излагању на увид дела Јединственог бирачког списка за подручје града Зрењанина

На основу члана 14. став 1. и чл. 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', бр. 104/09 и 99/11) и тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22), Градска управа града ЗрењанинаИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Део Јединственог бирачког списка за територију града Зрењанина, изложен је у седишту Градске управе града Зрењанина, ул. Трг слободе, бр. 10, канцеларија бр. 13. Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни. Захтеве за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији града Зрењанина могу поднети Градској управи у времену од 08,00 до 15,00 сваког радног дана најкасније до дана закључења бирачког списка 01.12.2023. године.

Након закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора, упис бирача у бирачки списак врши Министарство надлежно за послове управе. Захтев за промене у бирачком списку може се поднети непосредно надлежном Министарству или Градској управи.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине, до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 25.11.2023. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији града Зрењанина (изабрано место гласања).


Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка. Посебно се позивају грађани са пребивалиштем на територији града Зрењанина, који ће до 17.12.2023. године стећи пунолетство, самим тим и бирачко право, да изврше увид у бирачки списак и по потреби захтевају неопходне промене у бирачком списку уз потребне доказе. У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке градске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита податка о личности. Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне
самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана и регистарског броја личне карте.Обавештење - излагање на увид дела Јединственог бирачког списка за град Зрењанин
(на мађарском језику)

Обавештење - излагање на увид дела Јединственог бирачког списка за град Зрењанин
(на румунском језику)

Обавештење - излагање на увид дела Јединственог бирачког списка за град Зрењанин
(на словачком језику)
sr_RSSerbian