ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Бесплатна правна помоћ за избеглице, интерно расељена лица и повратнике по основу Споразума о реадмисији

Канцеларија бесплатне правне помоћи обавештава избеглице, интерно расељена лица и повратнике по основу Споразума о реадмисији на територији Града Зрењанина да пружа бесплатну правну помоћ која се односи на:1. За избеглице - пружање правних савета и информација уз усмеравање у вези са поступцима и надлежним институцијама и организацијама значајним за остваривање права; - правну помоћ у прибављању документације у Републици Хрватској и Федерацији Босне и Херцеговине; - правну помоћ у припреми поднесака неопходних у поступцима за остваривање права у Републици Хрватској и Федерацији Босне и Херцеговине;2. За интерно расељена лица - правно саветовање, упућивање и информисање; - правну помоћ и заступање у поступцима заштите њихових радних, својинских и других имовинских права на Косову и Метохији; - правну помоћ у прибављању релевантне документације на Косову и Метохији;3. За повратнике по основу Споразума о реадмисији - правно саветовање, информисање и усмеравање; - правну помоћ при упису у матичне регистре; - правну помоћ у поступку пријаве боравишта/пребивалишта; - правну помоћ у поступку прибављања личних и осталих докумената.
Заинтересоване избеглице, интерно расељена лица и повратници по основу Споразума о реадмисији могу се јавити на бесплатан број телефона 0800/108-208 или на број 315-0186 код Повереника за избеглице и миграције у Градској управи града Зрењанина, Трг слободе бр. 10.
sr_RSSerbian