ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Енергетска санација домаћинстава на територији Зрењанина – расписан јавни позив за учешће привредних субјеката, након чега следи позив и за грађане

Град Зрењанин расписао је Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града, чиме се настављају активности које локална самоуправа реализује у сарадњи с Министарством  рударства и енергетике Републике Србије. Подсећамо, градоначелник Зрењанина Симо Салапура потписао је 20. јула с министарком Дубравком Ђедовић уговор о суфинансирању Програма енергетске санације породичних кућа и станова, а на основу спроведеног Јавног позива за доделу средстава за финансирање програма који спроводе јединице локалне самоуправе.Том приликом градоначелник је изјавио да је у претходном периоду укупна вредност субвенција за спровођење мера енергетске ефикасности и смањење нивоа угљен-диоксида у граду Зрењанину достигла је скоро 50 милиона динара.

"Извршена је замена око 5.000 квадратних метара столарије у домаћинствима, 157 котлова са чврстим горивом на котлове на природни гас, а мере смо примењивали и на великом броју школских објеката, кроз пројекте НИС “Заједници заједно”, из других извора финансирања од стране Републике и Покрајине, кроз пројекте прекограничне сарадње", рекао је градоначелник.

Предмет овог Јавног позива јесте пријава привредних субјеката који ће изводити радове у домаћинствима. Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији града Зрењанина. Домаћинства која испуњавају услове за доделу средстава на основу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Зрењанина за 2023. годину могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива. Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Зрењанина.

Мере енергетске ефикасности обухваћене Јавним позивом јесу замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача, постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору, постављање термичке изолације испод кровног покривача или таванице, замена и уградња постојећег грејача простора ефикаснијим котлом на гас, замена и уградња постојећег грејача простора ефикаснијим котломна биомасу, уградња топлотних пумпи, замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора, уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде, уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградња двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израда неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Текст Јавног позива и пратећи обрасци и прилози објављени су на сајту Града Зрењанина, на следећој страници: https://www.zrenjanin.rs/sr/brzi-linkovi/konkurs-energetska-sanacija-domacinstava-2023


Град Зрењанин
sr_RSSerbian