ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Усвојен завршни буџет Општине Житиште за 2022. годину
На недавно одржаној  26.  редовној седници Скупштине општине  Житиште, између осталог, донета је Одлука о завршном рачуну буџета општине Житиште за 2022. годину као и Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Житиште за 2023. годину.Већина одборника се позитивно изјаснила и по питању Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Житиште у поступку прикупљања писмених понуда, Одлуке о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете, Одлуке о радном времену угоститељских објекта на територији  општине Житиште као и о Одлуци о измени и допуни одлуке о начину паркирања возила и коришћењу јавних паркиралишта на територији општине Житиште.


На последњем заседању локланог парламента у Житишту, усвојена је и Одлука о доношењу средњорочног Плана развоја општине Житиште за 2023-2025.  године и  Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Житиште за 2023. са  Одлуком о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и на коришћење и на коришћње пољопривредног земљишта у државној својини.    

sr_RSSerbian