ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Подношење захтева за категоризацију угоститељског објекта за смештај
Министар туризма и омладине Хусеин Мемић указао је на проблем повећаног присуства незаконитог поступања физичких лица  који угоститељске услуге смештаја пружају супротно одредбама Закона о угоститељству. Нагласио је да је Законом прописано да физичко лице може  да пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман или соба) и објектима сеоског туристичког домаћинства . Ради се о врстама угоститељских објеката који се категоришу, а физичко лице је дужно да поднесе захтев за категоризацију и да, након уноса свих података у еТуристу, поступа на законит начин.


Министар Мемић је указао и да је у циљу ефикаснијег сузбијања сиве економије Законом овлашћеним инспекторима јединица локалних самоуправа (локални туристички инспектор) поверено да, између осталог, врше надзор над применом Закона о предметним случајевима. - Имајући у виду да су последице сиве економије бројне, а међу најзначајније спадају нелојална конкуренција, смањено поверење у институције система, успоравање привредног раста, мања ефикасност у наплати јавних прихода и последично нижи квалитет јавних услуга које држава пружа привреди и грађанима, неопходно је континуирано спровођење свих расположивих мера ради достизања овог циља, као и перманентно праћење спроведених активности – навели су из Министарства туризма и омладине.


Поред препорука за поступање и предлога за предузимање активности у циљу сузбијања сиве економије у области угоститељства из Министарства туризма и омладине достављен је и Позив свим физичким лицима која услуге смештаја пружају на начин супротан наведеном закону, да се у што краћем року обрате јединици локалне самоуправе и поднесу захтев за категоризацију угоститељског објекта за смештај (кућа, апартман, соба или сеоско туристичко домаћинство). По добијању решења о категоризацији угоститељски објекат и угоститељ ће бити евидентирани у систем еТуристе, на који начин ће, у складу са позитивним прописима,  моћи да наставе са пружањем угоститељских услуга смештаја на законит начин.

sr_RSSerbian