ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Рани јавни увид План детаљне регулације обилазнице државног пута IB реда број 13

Град Зрењанин ставио је у петак, 21. јула, на рани јавни увид План детаљне регулације обилазнице државног пута IB реда број 13 (на његовом делу Зрењанин-Кикинда), око насељеног места Меленци. Инвеститор и наручилац пројекта су ЈП “Путеви Србије”, носилац израде плана је Одељење за урбанизам - Одсек за урбанизам и просторно планирање Градске управе Зрењанин, а план је израдила београдска фирма “Путинвест” .У питању је значајан пројекат и за Град Зрењанин, а посебно за Меленце, чијом главном саобраћајницом дневно пређе више стотина теретних и знатно више путничких возила у транзиту, на државном путу Београд - Зрењанин - Кикинда. Осим измештања транзита, оваква обилазница доноси већу безбедност за све учеснике у саобраћају, безбедније кретање кроз само село и смањење загађења.
Планирана траса обилазнице око насеља предвиђена је са источне стране насеља, у дужини од око 6 километара, и прелази углавном преко пољопривредног земљишта, некатегорисаних путева и канала. Веза са садашњим магистралним путем биће остварена преко две кружне раскрснице, на јужном и северном уласку у село, а планирана је и градња треће кружне раскрснице, приближно на средини насеља, што би био нови улаз у Меленце с истока.

За обилазницу је усвојена рачунска брзина дозвољена на државним путевима првог реда, односно од 80 км/час.

Рани јавни увид одржава се у трајању од 15 дана, закључно са 5. августом 2023. године.
sr_RSSerbian