ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Нове цене комуналних услуга у општини Нови Бечеј
На недавно одржаној 25. седници СО Нови Бечеј одборници су, између осталог, усвојили Одлуку о завршном рачуну буџета општине Нови Бечеј за претходну годину, а одмах потом и Одлуку о усвајању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији новобечејске општине за текућу годину.


На 25. седници СО Нови Бечеј усвојено је и Решење о давању сагласности на цене комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада на територији новобечејске општине које обавља Брантнер отпадна привреда. Уз повећање од 10% на досадашње, цене поменутих услуга од 1. јула износиће: 218,70 динара по члану домаћинства у категорији домаћинстава, 36,81 динар за привредне субјекте са малим количинама отпада по метру квадратном простора који користе за обављање делатности, 39,78 динара за привредне субјекте са средњим количинама, односно 43,90 динара за привредне субјекте са великим количинама отпада по метру квадратном простора који користе за обављање делатности и 15,34 динара за јавне установе по метру квадратном који користе за своју делатност.


Цена комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада за домаћинства која се сматрају социјалним случајем по члану тог домаћинства остала је непромењена и износи 165,13 динара.

sr_RSSerbian