ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Седница СО Житиште заказана за 29. јун

26. Седница СО Житиште биће одржана у четвртак, 29. јуна 2023. са почетком у 10 часова.


Д Н Е В Н И  Р Е Д


1. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Житиште за 2022. годину;


2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Житиште за 2023. годину;


3. Предлог Одлуке о доношењу Средњорочног плана општине Житиште за период од 2023-2025 године


4. Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Житиште у поступку прикупљања писмених понуда;


5. Предлог Одлуке о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете;


6. Предлог Одлуке о радном времену угоститељских објекта на територији општине Житиште;


7. Предлог Одлуке о измени и допуни одлуке о начину паркирања возила и коришћењу јавних паркиралишта на територији општине Житиште;


8. Предлог Одлуке о измени и допуни одлуке о обезбеђивању јавног освтљења;


9. Предлог измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Житиште за 2023. годину;


10. Предлог Одлуке о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Житиште за 2023.


11. Предлог Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини


12. Извештај о раду и Финансијски извештај Туристичке организације општине Житиште за 2022. годину са предлогом закључка


13. Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању ЈКСП ,,Екос“ Житиште за 2022. годину са предлогом закључка


14. Предлог Одлуке о измени и допуни одлуке о образовању Савета за здравље општине Житиштеsr_RSSerbian