ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Јавни позив за куповину куће и грађевинског материјала

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица доделом помоћи кроз куповину 1 сеоске куће и доделу једнократне помоћи у виду грађевинског и другог материјала и опремеI Предмет јавног позива


Средства за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање (у даљем тексту: Помоћ) додељују се интерно расељеним лицима док су у расељеништву и члановима њиховог породичног домаћинства, у циљу побољшања услова становања.Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање у износу који не може бити већи од 1.700.000 РСД (словима: једанмилионседамстотинахиљададинара), по породичном домаћинству корисника и то:

  • до 1.500.000 РСД (словима: једанмилионпетстотинахиљададинара) за помоћ при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и
  • до 200.000 РСД (словима: двестотинехиљададинара) са обрачунатим ПДВ-ом за додатну помоћ намењену за грађевински материјал и други материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању.

Изабрани корисник Помоћи може да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању из става 2. тачка 1 . овог члана.
Уколико корисник не учествује сопственим средствима у плаћању купопродајне цене, а вредност сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању прелази износ од 1.500.000 РСД (словима: једанмилионпетстотинахиљададинара), пријава се одбија.

Уколико корисник учествује сопственим средствима, а вредност сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању прелази износ од 2.250.000 РСД (словима: двамилионадвестотинепедесетхиљададинара) пријава се одбија.Општина Сечањ

sr_RSSerbian