ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Управљачима заштићених подручја у Војводини за текућа улагања додељено 12 милиона динара
Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег потписао је данас са управљачима заштићених подручја у Војводини уговоре укупне вредности 12 милиона динара за финансирање и суфинансирање пројеката за текућа улагања.На овогодишњем конкурсу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине подржана су 23 пројекта, с циљем заштите природе и очување биодиверзитета, као и унапређења стања заштићених подручја на територији АП Војводине.


„У протеклих неколико година покренули смо иницијативу да се на територији АП Војводине ојача положај заштићених природних добара и да се повећа површина која је под заштитом“, истакао је Ерцег и подсетио на то да тренутно у Војводини има око 6,98 одсто проглашених површина под заштитом. Ресорни секретар је указао и на битан податак да у Војводини постоје и подручја строго заштићених врста – еколошки коридоири, ИБА или ИПА подручја, која обухватају преко 5,5 одсто површине, као и две велике реке – Дунав и Тиса, које заузимају  1,7 одсто површине наше покрајине.
„Заједно са Министарством заштите животне средине радимо на томе да се још нека подручја прогласе за заштићена, као што су Кањишки jараши, Полој, слив реке Мостонге, Слатине средњег Баната и Слатине у долини Златице“, нагласио је Ерцег наводећи да ће се на тај начин површине под заштитом повећати за још четири одсто. Како је ресорни секретар истакао, у наредном периоду је циљ да се поред унапређења инфраструктуре, заједно са управљачима ради на промоцији заштићених природних добара, кроз различите видове едукације, како би се грађанима, пре свега деци и младима, приближило оно што нам је природа подарила. „Настојаћемо да повећамо средства за овај конкурс како би се испунили и други захтеви управљача, не само текућа, него и друга капитална улагања“, казао је Ерцег додавши да еколошки туризам све више добија на значају и да је због тога важно да се обезбеди неопходна инфраструктура.


Средства на конкурсу добили су Јавно предузеће „Војводинашуме“, Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Војна установа „Моровић“, Удружење спортских риболоваца  „Делиблатско језеро“, ЈКП „Зеленило“ у Панчеву, Установа „Резервати природе“ у Зрењанину, ЈП „Комуналац“ у Бечеју, Установа за заштиту природе „Тителски брег“, Покрет горана „Сремска Митровица“, Удружење „Еколеспарк“ у Старом Сланкамену, Туристичка организација општине Рума, Ловачко удружење Нови Бечеј, „Horgas-Consult“ у Хоргошу, Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ и Ловачко удружење „Перјаница“.Влада Војводине

sr_RSSerbian