ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Одржана 20. седница Градског већа у Зрењанину
На дневном реду 20. седнице Градског већа у Зрењанину нашло се близу тридесет тачака.


Усвојено је, између осталог, неколико предлога одлука о изменама Одлука о грађевинском земљишту, прибављању непокретности у јавну својину Града.


Између осталог, усвојен је и Предлог Измена и допуна Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини  града Зрењанина за 2023. годину., као и предлози одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне ''Југоисток II - Е'' у Зрењанину, изради Плана детаљне регулације обилазнице државног пута IB реда број 13, око насеља Меленци, као и о изради Измена и допуна Плане генералне регулације насељеног места Ечка и предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом на непокретностима, а у циљу пресељења Савремене галерије уметничке колоније ''Ечка'' Зрењанин.

sr_RSSerbian