ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
У Новом Бечеју градиће се соларна електрана
У току је  јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу фотонапонске соларне електране, снаге 4,5 МW у Новом Бечеју.


Парцеле се налазе у Источној радној зони у Новом Бечеју и на њима, према подацима из катастра, нема изграђених објеката.Укупна површина парцела износи 63.675м². Техничким решењем предвиђено је постављање 7.500 соларних панела снаге 600 W, што значи да би вршна снага електране била 4,5 МW. Соларни панели су димензија 2465x1134x35мм, сваки тежине 31,1 кг.Панели се постављају хоризонтално "ландсцапе"" на носећу потконструкцију под углом од 30° у односу на хоризонталну површину. Највећа месечна производња се очекује у јулу и износи 663,6 МWх.Најмања очекивана месечна производња се очекује у децембру и износи 110,7 МWх. Власници земљишта су Татјана и Радислава Момиров, а трајање јавне презентације, која је почела 27. априла,  седам дана.


Извор-еКапија


Фото- Илустрација

sr_RSSerbian