ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Трансфер станица са рециклажним центром у Апатину
На простору садашње несанитарне депоније Ранчево, биће изграђена нова регионална депонија, па је у складу с тим прошле године основано Јавно комунално предузеће „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево” Сомбор.


Сомбор је регионални центар у ком ће, осим те локалне самоуправе отпад одлагати општине Апатин, Кула, Oџaци и Бач.


У Апатину је предвиђена трансфер станица где би се вршио претовар прикупљеног отпада с територије те општине, а који ће даље бити  транспортован до новог регионалног центра за управљање отпадом (РЦУО) у Ранчеву.


За трансфер станицу са рециклажним центром, Општина Апатин издвојила је 14,3 милиона динара и у фебруару ове године, закључила уговор са акционарским друштвом за студије, истраживање, пројектовање и инжењеринг „Хидрозавод ДТД“ из Новог Сада.


Поменута фирма треба да уради геодетске подлоге, идејно решење, елаборат о геотехничким условима изградње, извођачки и пројекат за грађевинску дозволу, као и студију о процени утицаја на животну средину, али и да обаве истражне радове.  

sr_RSSerbian