ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Нови конкурс за куповину кућа на селу
Министарство за бригу о селу расписало је нови јавни конкурс за доделу средстава за куповину сеоске куће са окућницом. Право учешћа на конкурсу имају супружници или ванбрачни партнери, самохрани родитељ и млади пољопривредници који испуњавају све прописане услове за учешће.


Неки од услова које подносиоци пријаве на конкурс морају да испуњавају су да су пунолетни држављани Србије, да немају навршених 45 година живота, да нису осуђивани, да нису власници или сувласници некретнина и да нису у поступку одобравања кредита за куповину и адаптацију некретнина.


Сеоска кућа са окућницом треба да испуњава основне услове за живот и становање, да се налази у селу у којем постоји бар један од објеката јавне службе (амбуланта, пошта, школа и слично), да је изграђена у складу са прописима и да није предмет судског спора.


Максимални износ за куповину куће је 1,2 милиона динара. Рок за подношење пријаве је 1. новембар 2023 године.


У прошлој години је 26 подносиоца захтева потписало уговор односно додељена су им бесповратна средства на територији општине Житиште.

sr_RSSerbian