ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Јавни позив за остваривање права на финансијску подршку за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији нашег града
Градоначелник Симо Салапура упутио је јавни позив за остваривање права на финансијску подршку за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији града Зрењанина. Као и претходних година, Град Зрењанин омогућава остваривање права на финансијску подршку за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији града Зрењанина за лечење, набавку лекова, ортопедских помагала, оперативних захвата, дијагностичких поступака и других медицинских процедура како на територији Републике Србије, тако и у иностранству, као и за обезбеђивање лечења у одговарајућој здравственој установи у Републици Србији уз ангажовање иностраног здравственог стручњака.


Захтев се може поднети само за лечење, лекове, медицинске процедуре, дијагностике и помагала која се препоручују, научно су доказана и прихваћена у пракси, као и да не представљају експерименталне облике лечења.


Висина финансијске подршке се на предлог Комисије и образложену оцену и мишљење утврђује решењем градоначелника у сваком конкретном случају и максимално може износити 150.000 динара по поднетом захтеву, и исплаћује се у једнократном износу, до утрошка средстава.


Рок за подношење захтева са потребном документацијом је до утрошка средстава  за ову намену, а сви детаљи доступни су у тексту Јавног позива који је доступан и у делу Огласи и конкурси.


У току 2021. године, када је ова акција први пут реализована, право на финансијску подршку града за лечење, набавку лекова, ортопедских помагала, оперативних захвата, дијагностичких поступака и других медицинских процедура, у складу са критеријумима прописаним Јавним позивом, остварило је 18 деце, а укупан износ одобрених средстава износио је више од 1,5 милиона динара.


Будући да је постојала потреба за овим видом помоћи, прошле године опредељено је више средстава, односно 2 милиона динара.

sr_RSSerbian