ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Помоћ узгајивачима млечних крава

На основу закључка Владе Републике Србије од 13.10.2022. године, Републичка дирекција за робне резерве ће извршити бесповратну испоруку до 15.000 тона меркантилног кукуруза, у циљу упућивања помоћи узгајивачима млечних крава.


Јавни позив за подношење пријава за ову врсту помоћи, с начином подношења захтева и документацијом, објављен je на званичнoj интернет страници Министарства пољопривреде - линк: http://www.minpolj.gov.rs/javni-pozivi/javni-pozivi-u-2022-godini/

За узгајиваче млечних крава са територије Града Зрењанина и општина средњег Баната (Сечањ, Житиште, Нова Црња, Нови Бечеј), пријава се подноси Пољопривредној стручној служби у Зрењанину.
Бесповратна испорука меркантилног кукуруза се односи на примарну пољопривредну производњу, регистрована пољопривредна газдинства која се баве узгојем млечних крава, а млечна крава јесте свако женско грло говеда старије од 24 месеца у тренутку објављивања јавног позива.
Узгајивач млечних крава који може остварити право на помоћ на бесповратну испоруку меркантилног кукуруза је: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који:
(1) је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу у овом регистру за текућу годину;
(2) је уписан у Централну базу података о обележавању животиња и у овој бази има од 1 до 50 млечних крава, у свом власништву или у власништву члана његовог породичног пољопривредног газдинства;
(3) није у закупу пољопривредног земљишта у државној својини, по праву пречег закупа, по било ком основу;
(4) је остварио право на премију за кравље млеко за 2021. годину, у складу са посебним прописом којим се уређују услови, начин и образац захтева за остваривање права на премију за млеко.
sr_RSSerbian