ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Промена начина мерења испорученог гаса од 01. октобра
Tарифе за „капацитет“ у снабдевању гаса од  01. октобра текуће године биће исказиване  у „динарима/ кWх/дан/годину“, а тарифе за „енергент“ у „динарима/кWх“.

Јавно предузеће „Србијагас“ добило је сагласност Агенције за енергетику Републике Србије на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Србијагас“, а у складу са Одлуком о изменама и допунама Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање.

– Измене методологије последица су промене начина мерења испорученог природног гаса и увођења кWх уместо м3 као обрачунске величине испоручене енергије у складу са уредбом која ближе уређује услове испоруке и снабдевања природним гасом- саопштило је ЈП „Србијагас“.  

sr_RSSerbian