ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
До 31. јула отворен Јавни позив за енергетску санацију објеката

До 31. јула отворен је Јавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Зрењанина.

Предмет суфинансирања обухвата следеће МЕРЕ енергетске ефикасности:
1. замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.
2. Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ.
3. Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору, осим термичке изолације за таваницу и испод кровног покривача за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.
4.  Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ
5. Постављање и набавка материјала за термичку изолацију таванице и испод кровног покривача ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ (за ову меру се може конкурисати и заједно са мером постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омогача према негрејаном простору за породичне куће)
6. Набавка и инсталација котлова на природни гас, грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.
7. Набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.
8. Набавка и инсталација котлова на природни гас, грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ.
9. Набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ.
10.Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела- радијатора и пратећег прибора ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ. (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ).
11. Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ, (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим.
12. Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.
13. Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.
Начин реализације додељених средстава, као и додатне информације доступни су сајту града у делу - Конкурси и огласи, а обавештења у вези са Јавним позивом могу се добити позивом на 066/866-01-92, или на и-мејл energetska.efikasnost@grad.zrenjanin.rs.

sr_RSSerbian