ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Почели су радови на асфалтирању кружне раскрснице у Првомајској улици
Почели су радови на асфалтирању кружне раскрснице у Првомајској улици, на деоници транзитног пута (“обилазнице”), чиме се ушло у завршну фазу радова у оквиру III фазе - деонице од Михајловачког до Темишварског друма. На тим пословима ангажовани су путари предузећа “Војводинапут - Бачкапут” из Новог Сада, од стране инвеститора, ЈП “Путеви Србије”. Рок за завршетак свих радова и припрему деонице за пуштање у саобраћај је до краја јуна.  

Истовремено с асфалтирањем кружне раскрснице, изводе се и радови на постављању темеља стубова расвете и уређењу земљаних површина уз трасу. Раде се и нове саобраћајне табле, јер се са ове кружне раскрснице отвара нови улаз у североисточни део града.

фото-http://www.zrenjanin.rs/    

sr_RSSerbian