ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Расписан Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера ен.ефикасности
Са циљем спровођења мера енергетске санације Град Зрењанин расписао је Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу поменутих мера на територији града Зрењанина.

     Како се наводи на сајту Града Зрењанина, предмет Јавног конкурса је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:  

1) Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елеменататермичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаномпростору за станове,куће и стамбене зграде. Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре/врата, као што су окапнице,прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове надемонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старихпрозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозора/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење окопрозора/врата са унутрашње стране зида.

2) Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова,подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаномпростору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривачаи таваница за породичне куће и стамбене зграде.

3) Постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровногпокривача за породичне куће. Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач ихидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолацијеи других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове назамени конструктивних елемената крова

4) Набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвнипелет, брикет, сечка), грејача простора, или замена постојећег грејачапростора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове истамбене зграде.

5) Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних теларадијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбенезграде.

6) Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејногсистема (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.

7) Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централнуприпрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле водеи пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници града или лично у просторијама месних заједница на територији града Зрењанина и канцеларији градске управе у улици Слободана Бурсаћа бр. 4, у времену од 8 до 12 часова. Рок за подношење пријава је 10.06.2022.године.

sr_RSSerbian