ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Седница СГ Зрењанин- “Дани породице” манифестација од значаја за град
На последњој седници Скупштине града Зрењанина  међу усвојеним тачкама био је Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације ''Берберско – Болница'' у Зрењанину, као и Предлог Одлуке о измени Одлуке о задуживању града Зрењанина ради финансирања капиталних инвестиција. Такође, одборници су усвојили и Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити ЈКП ''Чистоћа и Зеленило'' Зрењанин и Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка ЈП ''Градска топлана'' Зрењанин, а затим и извештаје о раду Градске управе града Зрењанина за 2021. годину, Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2021. годину, извештаје о раду појединих јавних предузећа и установа културе.

На  седници усвојено је и Решење о образовању и избору председника и чланова Савета за здравље чији су задаци, између осталог,  да разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница.

Чедомир Јањић, председник Скупштине града истакао је да је једна од значајнијих тачака била она која се односила на Одлуку о измени и допуни Одлуке о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин на основу које ће се “Дани породице”, манифестација која је први пут одржана у Перлезу, сврстава међу манифестације значајне за град.    

sr_RSSerbian